VÄRDEGRUND

  • Vi tar hand om varandra på ett säkert och respektfullt sätt
  • Vi ser till att våra hästar får god omvårdnad och vi tränar och tävlar i samspel med vår häst
  • Vi är goda förebilder och bekräftar och berömmer andra och varandra - på träning och på tävling
  • Vi ser till att alla våra ledare får utbildning
  • Alla deltar i klubbens arbete mot mobbing och utanförskap