STOCKHOLM VOLTIGE

För närvarande tränar 14 voltigörer i åldrarna 8 till 23 år i vår klubb. Vi håller till norr om Stockholm; gymnastikträningarna bedrivs i Rotebro, Sollentuna kommun och hästträningarna i Wärsta, Bålsta kommun. Klubben startades på Överby ridskola. Då var voltigen en sidoförening i ridskolan, men under 2006 startade vi en egen förening. I dag är vi den enda voltigeföreningen i Stockholm.

Föreningen har 25 medlemmar; både aktiva tävlande och tidigare aktiva som nu är med som stödmedlemmar. De flesta har kommit via gymnastik eller har ridit på ridskola, men inte alla. Föreningen hyr två hästar på Wärsta gård i Bålsta: Donna Dii och Kanon. En till två gånger i veckan är det träning på häst. Därutöver tränar vi gymnastik och styrka i Gröndalsskolan i Rotebro.

INDIVIDUELLA VOLTIGÖRER

Teamet med våra individuella voltigörer, är en blandning av väldigt rutinerade ELIN och EMMY, som båda går tävlat i NM och SM och som satsar på internationella starter, av IDA som precis startat sitt andra SM och av HANNA och AGNES som startat sitt första nu i somras. De är mellan 15-25 år gamla och tränar tre till fem gånger i veckan.

TRÄNARE: Lina och Elin

HÄST: Kanon och Monte Cassino af Wasbek 

SMARAGD

TEAM SMARAGD har tränat tillsammans sedan våren 2018 och består av en mix voltigörer 11-23 år. De tränar och tävlar i mixklass på Kanon. Deras mål är att tillsammans tävla i mellanklass.

Laget består av: EDITH, INDRA, MARGARETA, MOLLY, VIKTORIA och ZOE

TRÄNARE: Ida och Elin

HÄST: Kanon

 

 —————————————————————————————

SAFIR

TEAM SAFIR är vårt nyaste lag och består av voltigörer 7-11 år. Deras mål är att utvecklas och ha kul tillsammans med deras häst Donna.

Laget består av: ALFRED, ELDA, ELIN, EMMA, ESTHER och PEDER.

TRÄNARE: Ida

HÄST: Donna Dii


VÄRDEGRUND

  • Vi tar hand om varandra på ett säkert och respektfullt sätt
  • Vi ser till att våra hästar får god omvårdnad och vi tränar och tävlar i samspel med vår häst
  • Vi är goda förebilder och bekräftar och berömmer andra och varandra - på träning och på tävling
  • Vi ser till att alla våra ledare får utbildning
  • Alla deltar i klubbens arbete mot mobbing och utanförskap


OM VOLTIGE 

Voltige är sporten - eller balansövningen - som föddes inom kavalleriet. Som publik- och tävlingsgren är den relativt ny. Voltigen har som mål att "vara en lagsport för ungdomar där man genom träning och tävling uppnår en fin gemenskaps- och samhörighetskänsla".

För seniorlag, internationellt och nationellt finns en undre åldersgräns på 8 år i svår klass. För juniorlag ligger åldersgränsen på 8-18 år. Individuella voltigörer får tävla i ordinarie individuell klass från och med det år de fyller 14. Uppåt finns ingen åldersgräns. Det finns en juniorklass för de individuella mellan 14 och 18 år. I miniorklass är åldersgränsen 8-14 år. 
Hästen måste vara minst 6 år.

Svår klass: Laget har sex medlemmar. Denna klass delas in i A-, B- och C-lag beroende på vilken poäng laget uppnått vid tidigare tävlingar. Det som skiljer lagen åt är att C-lag endast får vara två på hästen samtidigt medan A- och B-lag får vara tre. Hästen ska röra sig på en volt med minst 15 meters diameter och alla rörelser måste utföras i galopp.

Voltige tävlas i en obligatorisk och en fri avdelning (kür) med egen vald musik. Samtliga voltigörer måste visa alla de obligatoriska övningarna och minst en övning ur det fria programmet. De åtta obligatoriska övningarna ska genomföras i bestämd ordning och i ett block

Upphopp
Grundsits
Fana
Kvarn
Sax del 1
Sax del 2
Stående
Avhopp inåt

Varje övning bedöms från 0 till 10 poäng och avdrag görs bland annat om voltigören glömmer att stå på knä före fana och stående eller om han/hon faller i avhoppet. Det fria programmet bedöms ur sin svårighetsgrad, sin sammansättning och sitt utförande (mekanik, smidighet, höjd och schvung), och programmet ska vara omväxlande.

Det finns även lätt klass, för nybörjare med förenklade grundövningar och med chans att få hjälp med upphoppet antingen i skritt eller galopp, samt en mellanklass.

Individuell tävling
Den indivuella voltigetävlingen är alltid sin egen och hålls skild från lagtävlingen.

I det obligatoriska programmet gör den individuella voltigören de sju övningarna i en följd, utan avgång efter kvarnen.

I den tekniska küren har voltigören 1 minut på sig att genomföra fem obligatoriska element som ska visa prov på bland annat styrka, smidighet, balans och vighet. Man får poäng på de olika övningarna och dessutom bör voltigören fylla ut sin minut med olika mellanövningar för att få en bra poäng för utförandet och sammansättning

I det fria programmet har den indivuella voltigören max en minut på sig att visa minst sju övningar.

Hästbedömning
I både lag och individuellt har hästens galopp sin egen bedömning, stor vikt läggs vid takt, lösgjordhet och framåtbjudning, där inbegrips även linförarens longering av hästens. Lagets helhetsintryck räknas med i hästpoängen i form av ett avdrag upp till 1,0 p, där man tittar på inspringet, uppställning och hälsning mm.

text från: http://www.voltige.nu/voltige.html

 

TILLÄGGSPOLICY FÖR STOCKHOLM VOLTIGE gällande hjälm vid träning på häst

Vid träning på häst skall godkänd hjälm med hakbandet i funktion alltid bäras av:

-        Voltigörer under 8 år

-        Vid all träning och tävling i galopp fram till dess att voltigören kan göra korrekta avhopp (landa på fötter) i galopp

-        *

Kroppsnära ryggplatta utan synliga remmar kan bäras på träning om voltigören/målsman så önskar.

*Tillägg: Tränare har alltid mandat att ordinera användning av hjälm i specifika fall (tex vid träning och tävling i samtliga gångarter på orutinerad häst). Vår policy förutsätter ett samtal mellan tränare, linförare, voltigören själv samt ev målsman.

För information om godkända hjälmar, se  www.ridsport.se

 

Läs mer:

Tävlingsreglement 2017

Voltigen vill 2024

Om voltige i Sverige

Regler och dokument - Svenska Ridsportförbundet